Câu 2: Quy định “trong các khu vực bị phong tỏa” được hiểu thế nào? “Nơi làm việc hay nơi cư trú của người lao động trong khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” hay “địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16” hay nằm trong “vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19”?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Quy định “người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” được nêu tại Khoản 1 Điều 17 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg được hiểu là:

– Nơi làm việc của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Nơi cư trú của người lao động trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

“Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” bao gồm cả:

– Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ

– Vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

*Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc hiểu và áp dụng chính sách ở mỗi địa phương có thể khác nhau. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo nguyên tắc linh hoạt và chủ động nhằm đảm bảo phù hợp với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở mỗi địa phương.

Chuyên mục: .

Trả lời