Câu 2: Người lao động không thể đến công ty làm việc theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì doanh nghiệp nên chi lương thế nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 95 Bộ luật Lao động 2019; Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019

Trường hợp 1: Người lao động có làm việc tại nhà/làm từ xa

Điều 95 Bộ luật Lao động 2019 nêu như sau: “Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.”

Như vậy, người lao động có công việc có thể làm được tại nhà thì doanh nghiệp vẫn phải chi lương cho những ngày công người lao động có làm tại nhà. Miễn người lao động đảm bảo được năng suất làm việc, kết quả công việc như yêu cầu.

Trường hợp 2: Người lao động không làm việc tại nhà/làm từ xa

Người lao động nghỉ việc theo chỉ thị nhưng có công việc không làm được tại nhà thì doanh nghiệp có thể thoả thuận với người lao động 1 trong 2 phương án sau:

– Phương án 1: Chi lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019;

– Phương án 2: Thoả thuận cho người lao động nghỉ việc không hưởng lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Người lao động sẽ không được chi lương trong thời gian này.

Chuyên mục: .

Trả lời