Câu 2: Người lao động đang trong giai đoạn thử việc có nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Trong trường hợp người lao động thử việc theo hợp đồng lao động (hợp đồng lao động có ghi thời gian thử việc) thì thời gian này được tính tham gia bảo hiểm xã hội => người lao động có thể được hỗ trợ nếu thỏa thêm các điều kiện khác. Ngược lại, nếu người lao động đang thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.