Câu 2: Người lao động “đang tham gia bảo hiểm xã hội” được hưởng chính sách chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp nào?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Người lao động được xác định là “đang tham gia bảo hiểm xã hội” nghĩa là có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội và chưa chấm dứt tham gia. Cụ thể là những trường hợp:

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội nhưng còn nợ đóng bảo hiểm xã hội

– Người lao động nghỉ việc không hưởng lương

– Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động và có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng thuộc các trường hợp trên (đồng thời không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp) thì đáp ứng điều kiện này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.