Câu 2: Người lao động có thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp sau ngày có hiệu lực của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có được hỗ trợ không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Quy định tại Khoản 1 Điều 33 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu quy định tại Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg yêu cầu giá trị thẻ hướng dẫn viên du lịch còn hạn sử dụng đến thời điẻm nộp hồ sơ (hạn chót 31/01/2022).

Trong trường hợp thẻ được cấp sau ngày có hiệu lực của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg mà còn giá trị sử dụng đến thời điểm nộp hồ sơ thì thuộc đối tượng được hỗ trợ nếu đáp ứng đầy đủ những điều kiện khác.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.