Câu 2: Nghỉ việc không hưởng lương và tạm hoãn hợp đồng lao động có gì khác nhau?

Căn cứ pháp lý: Điều 30 Bộ luật Lao động 2019; Điều 115 Bộ luật Lao động 2019

Dựa trên những quy định được nêu tại các Điều trong căn cứ pháp lý thì:

– Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

+ Thời gian tạm hoãn không tính vào thời hạn của hợp đồng đã giao kết

+ Trong 15 ngày từ ngày hết hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động trừ khi có thỏa thuận khác.

– Nghỉ việc không hưởng lương:

+ Thời gian nghỉ tính vào thời hạn của hợp đồng lao động đã giao kết

+ Hết hạn nghỉ, người lao động quay lại làm việc bình thường. Trường hợp hết hạn hợp đồng lao động thì chấm dứt hợp đồng hoặc ký thỏa thuận mới.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.