Câu 2: Do dịch bệnh, doanh nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch COVID-19 thì có được vay trả lương phục hồi sản xuất không?

Căn cứ: Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều kiện để được vay trả lương phục hồi sản xuất khi người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 38 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg bao gồm:

– Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

– Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

– Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

– Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Như vậy, nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì được vay trả lương phục hồi sản xuất.

Chuyên mục: .

Trả lời