Câu 19: Vì sao dữ liệu doanh nghiệp nhận được trên mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg từ cơ quan BHXH tính đến tháng 9/2021 lại thiếu tháng 9/2021? Doanh nghiệp phải làm sao?

Trả lời vấn đề này, cơ quan bảo hiểm xã hội nêu thật ra dữ liệu được trích xuất đợt đầu rơi vào ngày 27/09/2021. Vậy nên, một số trường hợp sẽ thiếu thời gian tham gia của người lao động. Nếu doanh nghiệp có xảy ra trường hợp này, vui lòng lập Mẫu 03 hoặc hồ sơ điện tử 600M gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .

Trả lời