Câu 19: Mẫu 01 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg phải lập từng tháng hay có thể gộp chung?

Nguyên tắc của chính sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg là giải quyết hỗ trợ theo từng tháng. Vậy nên, mẫu 01 bắt buộc phải lập từng tháng.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.