Câu 18: Người lao động ở trọ từ tháng 2 đến tháng 3, sau đó không ở trọ nữa nhưng lại có hợp đồng lao động từ 01/04 thì được hỗ trợ theo chính sách đang làm việc tại doanh nghiệp hay quay trở lại làm việc theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Người lao động trong trường hợp này không được hỗ trợ vì tại thời điểm tháng 4, người lao động không ở trọ. Chính sách chỉ hỗ trợ với người lao động đang ở thuê, ở trọ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.