Câu 18: Người lao động nghỉ không lương tại tháng 9/2021 phải làm gì để được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động tại tháng 9/2021 vẫn được hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn chưa có hướng dẫn chính thức đối với đối tượng này. Một số hướng dẫn AZTAX nhận được từ các cơ quan bảo hiểm xã hội đã linh động hướng dẫn đơn vị như sau:

Hướng dẫn 1: Đơn vị bổ sung thông tin người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động tại tháng 9/2021 vào Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg.

Hướng dẫn 2: Đơn vị tổ chức hướng dẫn người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động tại tháng 9/2021 tự làm hồ sơ bằng 01 trong 04 cách sau (click vào link để xem hướng dẫn):

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Cách 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện

Cách 3: Nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID

Cách 4: Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử BHXH

AZTAX sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn chính thức đối với trường hợp người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động tại tháng 9/2021.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.