Câu 17: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất có bị cắt thẻ bảo hiểm y tế không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, người lao động vẫn phải đóng đầy đủ vào các quỹ bảo hiểm còn lại, bao gồm bảo hiểm y tế. Như vậy, người lao động vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.