Câu 29: Người lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp nộp hồ sơ nhưng doanh nghiệp yêu cầu người lao động tự lập hồ sơ để hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP thì phải làm sao?

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp nộp hồ sơ nhưng doanh nghiệp yêu cầu người lao động tự lập hồ sơ để hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP thì người lao động hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ sau ngày 30/11/2021.

Người lao động nộp hồ sơ bằng 01 trong 04 cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Cách 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện

Cách 3: Nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID

Cách 4: Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử BHXH

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 20/12/2021

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.