Câu 16: Người lao động có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đang ở trọ tại một nơi khác ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thỏa điều kiện đang ở thuê, ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu điều kiện là ở thuê, ở trọchỉ cần chủ trọ xác nhận nên không xét đến sổ hộ khẩu, tạm trú.

Chuyên mục: .