Câu 16: Người lao động nộp hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP nhận được thông báo “Bạn không thuộc đối tượng được thực hiện dịch vụ công này. Vui lòng sử dụng dịch vụ công khác hoặc liên hệ 19009068 để được hỗ trợ!” thì phải làm gì?

Trường hợp người lao động tự lập hồ sơ và nhận được thông báo “Bạn không thuộc đối tượng được thực hiện dịch vụ công này. Vui lòng sử dụng dịch vụ công khác hoặc liên hệ 19009068 để được hỗ trợ!” có nghĩa là:

  • HOẶC người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ thông qua doanh nghiệp;
  • HOẶC người lao động không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Nếu người lao động chắc chắn mình đủ điều kiện và không phải đối tượng được hỗ trợ thông qua doanh nghiệp (đã thôi việc hẳn) thì hoàn toàn có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để làm hồ sơ trực tiếp.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.