Câu 15: Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội tại khu vực X nhưng người lao động làm việc ở các tỉnh thành khác. Người lao động vẫn thuê nhà ở thì có được hỗ trợ tiền thuê nhà theo chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Người lao động ở trong khu vực được hỗ trợ theo văn bản thì vẫn được hưởng chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.