Câu 15: Người lao động nghỉ không lương, nghỉ thai sản không có tên trong danh sách BHXH gửi về thì có phải không được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Đối thoại về vấn đề này, buổi trao đổi trực tiếp của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 05/10/2021 đã nêu rõ:

Người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động tại thời điểm tháng 9 năm 2021 vẫn được hỗ trợ nhưng sẽ được hướng dẫn sau. Danh sách cơ quan bảo hiểm xã hội gửi ban đầu chỉ ban gồm những người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội trong tháng 9 năm 2021 vì đây là dữ liệu dễ dàng trích xuất, xử lý.

Như vậy, người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động vẫn được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP như bảo hiểm xã hội đã thông tin ban đầu. Còn người lao động đang nghỉ thai sản sẽ không được hỗ trợ do không được đề cập trong đối tượng hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.