Câu 13: Trẻ em đã thực hiện cách ly y tế tại trường học 14 ngày trong tháng 5/2021 thì có được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Trẻ em đã cách ly y tế 14 ngày trong tháng 5/2021 được hưởng những chính sách hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg như sau:

– Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày;

– Hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.