Câu 13: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty A trước tháng 4/2022. Sau đó sang công ty B và được ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 4/2022 thì thuộc đối tượng nào?

Người lao động này được hỗ trợ theo chế độ quay trở lại thị trường lao động nếu thỏa các điều kiện khác trong chính sách hỗ trợ tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.