Câu 13: Hết thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất mà đơn vị chưa đủ tiền đóng bù thì số tiền đó có bị tính lãi không?

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 2 Điều 7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Kể từ thời điểm kết thúc thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu người sử dụng lao động không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội.”

⇒ Như vậy, sau 30 ngày không đóng bù thì số tiền chậm đóng này vẫn phải bị tính lãi theo quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.