Câu 12: Người bị F1 không cách ly y tế tập trung mà cách ly tại nhà thì hồ sơ bao gồm những giấy tờ gì để được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày?

Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Trường hợp người bị F1 không cách ly y tế tập trung mà cách ly tại nhà thì hồ sơ bao gồm:

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

Chuyên mục: .

Trả lời