Câu 13: Đối với những trường hợp ghi chú thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại mẫu 01 mà BHXH gửi về doanh nghiệp khi làm hồ sơ theo hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì phải làm sao?

Căn cứ hướng dẫn từ BHXH thì đây là căn cứ để doanh nghiệp và người lao động rà soát lại thời gian tính hưởng trợ cấp.

Công thức tính như sau:

Thời gian tính trợ cấp = Thời gian tham gia BHTN – Thời gian đã nhận trợ cấp thất nghiệp

Theo đó, nếu tại thời điểm nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động có

  • Quá trình tham gia BHTN trên 36 tháng và số tháng không chia hết cho 12: Số tháng lẻ sẽ được bảo lưu tự động.
  • Quá trình tham gia BHTN trên 36 tháng và số tháng chia hết cho 12: Không có số tháng lẻ bảo lưu.
  • Quá trình tham gia BHTN dưới 36 tháng: Không có số tháng lẻ bảo lưu.

Nếu người lao động đang trong quá trình nhận trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thì sẽ được bảo lưu lại thời gian chưa nhận trợ cấp. Như vậy, trường hợp này sẽ có tháng lẻ bảo lưu.

Để được hỗ trợ về cách tính, doanh nghiệp và người lao động có thể liên hệ AZTAX, nêu rõ quá trình tham gia và thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ tính miễn phí.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.