Câu 11: Trường hợp người hưởng BHTN có việc làm nhưng chưa có QĐ chấm dứt bảo lưu thì thời gian xác định để hỗ trợ là thời gian nào?

Trường hợp đang hưởng TCTN mà có việc làm trước 30/9/2021 có quyết định chấm dứt hưởng TCTN trước 30/9/2021 thì thuộc đối tượng tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 28. Việc xác định thời gian đóng BHTN chưa hưởng thực hiện như quy định của Luật Việc làm.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.