Câu 11: Người lao động nghỉ không lương từ 19/7/2021 đến hết ngày 10/8/2021 nhưng tháng 7 và tháng 8 vẫn đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, người lao động có đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Chương IV Quyết định 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 10/08/2021 thì tháng 7/2021 và tháng 8/2021 người lao động không làm việc, không hưởng lương dưới 14 ngày làm việc. Do đó, người sử dụng lao động và người lao động vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội tháng 7 và tháng 8 năm 2021.

Người lao động nghỉ việc không hưởng lương từ đủ 15 ngày liên tục trở lên và có thỏa các điều kiện theo Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg vẫn được hưởng chính sách này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.