Câu 11: Người lao động có hợp đồng lao động từ ngày 15/04/2022 thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Có. Người lao động có hợp đồng lao động từ sau ngày 01/04 được hỗ trợ theo diện quay trở lại thị trường lao động.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.