Câu 11: Doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2021 đến nay nhưng hiện rất khó khăn và đã phải cắt giảm 30% lao động thì có được hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất?

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 5 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 2021.”

⇒ Như vậy, nếu doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội từ đầu năm 2021 thì không đủ điều kiện làm hồ sơ này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.