Câu 10: Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ 1/8/2021 đến 20/8/2021 (20 ngày). Tuy nhiên do không bố trí được việc làm cho người lao động sau đó nên doanh nghiệp thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1/8/2021 đến 30/9/2021 (60 ngày). Vậy, thời gian làm căn cứ tính mức hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg là thời gian nào?

Căn cứ pháp lý: Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Điều kiện doanh nghiệp tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là điều kiện tham chiếu. Quyết định 23/2021/QĐ-TTg không nêu quy định cụ thể về khung thời gian của việc tạm dừng hoạt động. Do đó, căn cứ thời gian trong trường hợp trên tính dựa trên thỏa thuận thực tế tạm hoãn hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thời gian làm căn cứ tính cho trường hợp trong câu hỏi là 60 ngày.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.