Câu 10: Đã nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Đối với trường hợp đã nhận trợ cấp thất nghiệp thì có 02 khả năng xảy ra:

👉 Đã nhận hết số tháng tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Không được hỗ trợ.

👉 Đã nhận nhưng còn số tháng lẻ bảo lưu trợ cấp thất nghiệp: Được hỗ trợ.

Xem qua căn cứ pháp lý tại Nghị quyết 116/NQ-CP:

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Dựa theo quy định trên, ta có điều kiện tại chính sách này bao gồm:

(1) NLĐ không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 – 30/9/2021.

(2) NLĐ có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.