Câu 1: Vì sao được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian nghỉ không lương nhưng không được giải quyết chế độ ốm đau?

Căn cứ pháp lý: Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Nguyên tắc này được cơ quan Bảo hiểm xã hội đề cập. Cụ thể, nguyên tắc này nêu: “Có đóng thì mới có hưởng”. Như vậy, thời gian không tham gia bảo hiểm xã hội thì sẽ không được hỗ trợ chế độ từ bảo hiểm xã hội (tùy vào điều kiện của từng chính sách).

Căn cứ Điều 25, Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về hưởng bảo hiểm ốm đau hỗ trợ trong trường hợp người lao động bị “ốm đau” mà không phải tai nạn lao động. Thời gian tính hưởng ốm đau không tính ngày nghỉ hàng tuần.

⇒ Như vậy, về bản chất, người lao động chỉ được hưởng bảo hiểm ốm đau khi “phải đi làm” mà do “ốm đau” nên không đi làm được. Khi nghỉ không lương, người lao động đang “không phải đi làm” nên dù có “ốm đau” trong giai đoạn này cũng không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.