Câu 1: Người lao động tự do cần làm hồ sơ gì và liên hệ cơ quan nào để được hỗ trợ?

Căn cứ pháp lý: Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NĐ-CP

Tùy theo từng chính sách cụ thể tại địa phương quy định người lao động tự do cần làm hồ sơ gì. Do vậy, không có quy định chung cho tất cả lao động tự do (mỗi khu vực một chính sách riêng). Thông thường, người lao động tự do cần liên hệ tổ khu phố để được hỗ trợ.

Chuyên mục: .