Câu 1: Hướng dẫn viên du lịch có hợp đồng lao động không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ có được hỗ trợ không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg) được hiểu là hợp đồng lao động đó có thể ký trước hoặc sau ngày 01/01/2020 và vẫn còn hiệu lực trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ (hết ngày 31/01/2021), còn hoặc không còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.