Câu 1: Đối với những nội dung mà đơn vị chỉnh sửa trên danh sách – không căn cứ vào số ngày trên giấy thì phải làm thế nào?

Đơn vị thực hiện kê khai đúng quy định. Với những nội dung mà đơn vị chỉnh sửa trên danh sách thì cán bộ xét duyệt yêu cầu phải có ký tên tại nội dung điều chỉnh để làm căn cứ phân định trách nhiệm sau này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.