Câu 1: Đối tượng nào được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

Căn cứ pháp lý: Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định trừ: cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.