Câu 1: Doanh nghiệp có phải báo giảm lao động mới được thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo chính sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương?

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Khoản 1 Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu một trong những điều kiện để được làm hồ sơ này bao gồm: “Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.”

Căn cứ vào nguyên tắc báo tăng/giảm bảo hiểm xã hội thì nếu trong tháng có trên 14 ngày nghỉ không hưởng lương, doanh nghiệp tiến hành báo giảm lao động phương án không lương (KL).

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.