Câu 1: Doanh nghiệp có người lao động có hợp đồng lao động và đang ngừng việc do phải điều trị vì nhiễm COVID. Vậy, doanh nghiệp có làm hồ sơ này cho người lao động được không?

Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể điểm a và b tại Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng lập hồ sơ là:

– Cơ sở y tế (đối với trường hợp đang điều trị, cách ly)

– Cơ sở cách ly (đối với trường hợp đang điều trị, cách ly)

– Người là F1, F0 (đối với trờng hợp đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà)

– Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em là F1, F0 (đối với trờng hợp đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà)

Như vậy, người sử dụng lao động không thể làm hồ sơ này cho người lao động.

Chuyên mục: .

Trả lời