Câu 1: Đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng được không?

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu qua mạng. AZTAX đã có hướng dẫn đăng ký BHXH lần đầu qua mạng ở phần 3 bài viết này. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhớ lưu ý thực hiện đăng ký mã đơn vị trước. Sau khi đã có mã đơn vị, doanh nghiệp mới có thể thực hiện đăng ký BHXH lần đầu online.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.