[Phiếu giao nhận hồ sơ 612] Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

Ngày/Năm ban hành: 2/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 2/3/2020
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 612/…………../THE
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 612: Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.