[Phiếu giao nhận hồ sơ 607] Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng.

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 607
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 607: Hồ sơ Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.