[Phiếu giao nhận hồ sơ 609] Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ

Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 609
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT

Tải Phiếu giao nhận hồ sơ 609: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do điều chỉnh nội dung

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.