Bảng chi tiết dịch vụ BHXH trọn gói

NGHIỆP VỤ/GÓI

BH - 1

BH - 2

BH - 3

C&B

Báo tăng/giảm lao động định kỳ

Hồ sơ chế độ (ốm đau, thai sản)

Hồ sơ chốt sổ (NLĐ thôi việc)

Hồ sơ cấp mất thẻ BHYT, sổ BHXH

Hồ sơ điều chỉnh thông tin NLĐ

Giải trình thanh tra BHXH

Khai trình lao động 2 lần/năm

Lập hệ thống thang bảng lương mỗi năm

Đăng ký thành lập Công đoàn và duy trì Công đoàn

Giải trình thanh tra lao động

Đăng ký giảm trừ gia cảnh

Đăng ký MST cá nhân cho NLĐ

Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN

Giải trình hồ sơ thuế TNCN

Tính lương cho NLĐ

Soạn hợp đồng lao động

Soạn quyết định tăng lương

Soạn quyết định thôi việc

Lưu trữ hồ sơ lao động

Chuyên mục: .