Bảng báo giá dịch vụ BHXH từng phần

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG

PHÍ DỊCH VỤ

CHI TIẾT DỊCH VỤ

DN1

(Hồ sơ đăng ký lao động)

Không hạn chế

1.5trđ

(1) Hồ sơ khai trình lao động định kỳ

DN2

(Hồ sơ BHXH lần đầu)

Dưới 5 lao động

1.5trđ

(1) Hồ sơ mã đơn vị tham gia BHXH

(2) Hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử BHXH

(3) Hồ sơ báo tăng lao động lần đầu

Từ 5 - 8 lao động

2trđ

Từ 8 - 15 lao động

2.5trđ

Trên 15 lao động

Thỏa thuận

DN3

(Hồ sơ theo dõi hàng tháng)

Dưới 5 lao động

4trđ

(1) Theo dõi nộp tiền BHXH - BHYT

(2) BHTN và kinh phí công đoàn

(3) Báo tăng/giảm lao động khi có phát sinh

(4) Hồ sơ chốt sổ khi NLĐ thôi việc

(5) Hồ sơ điều chỉnh thông tin khi có phát sinh

(6) Hồ sơ điều chỉnh thang bảng lương khi có phát sinh

(7) Hồ sơ trợ cấp thai sản, ốm đau cho NLĐ khi có phát sinh

(8) Hồ sơ cấp lại sổ/gộp sổ khi có phát sinh

(9) Hồ sơ truy thu cho người lao động đã thôi việc khi có phát sinh

Từ 5 - 8 lao động

6trđ

Từ 8 - 15 lao động

8trđ

Trên 15 lao động

Thỏa thuận

DN4

(Hồ sơ phát sinh từng lần)

01 hồ sơ

Tùy hồ sơ

(1) Hồ sơ thai sản

(2) Hồ sơ ốm đau

(3) Hồ sơ cấp mất/gộp sổ/chốt sổ BHXH

(4) Hồ sơ điều chỉnh thông tin

(5) Hồ sơ giải trình thanh tra

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.