AZTAX có hỗ trợ giải trình thanh tra bảo hiểm xã hội, thanh tra lao động không?

Có. Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ trọn gói (chỉ từ 12.000đ/ngày) của AZTAX, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải trình thanh tra bảo hiểm xã hội, thanh tra lao động khi có phát sinh (áp dụng trong quá trình hợp tác).

Ngoài ra, AZTAX cũng có hỗ trợ riêng dịch vụ giải trình thanh tra bảo hiểm xã hội, thanh tra lao động với gói dịch vụ từng phần.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.