Cách đọc báo cáo tài chính một cách đơn giản, nhanh nhất và dễ hiểu nhất

Đọc báo cáo tài chính

Đọc báo cáo tài chính là một kĩ năng cần thiết và quan trọng để xác định được những yếu tố như nợ phải trả, kết quả làm ăn, công ty lãi hay lỗ. Chính vì tầm quan trọng đó, công ty AZTAX sẽ hướng dẫn bạn cách đọc báo cáo tài chính một cách đơn giản nhất và nhanh nhất.

1. Đọc bảng báo cáo tài chính là đọc những gì?

Đọc báo cáo tài chính
Đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là bảng cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền…

Nhà đầu tư sử dụng phân tích cơ bản đọc – hiểu và sử dụng các thông tin từ báo cáo tài chính để đưa ra quyết định đầu tư.

Báo cáo tài chính gồm 3 bảng chính: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.

>>> Có thể bạn quan tâm, xem ngay đừng bỏ lỡ: Các loại báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những gì?

2. Vai trò của bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng với các đối tượng sử dụng và quản lý thông tin kế toán.

 • Đối với chủ doanh nghiệp: Biết đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ giúp chủ doanh nghiệp có cách quản lý tốt tình hình tài chính đơn vị mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu trong tình hình tài chính để đưa ra biện pháp khắc phục điểm yếu hiệu quả.
 • Đối với ngân hàng: Ngân hàng cần đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để hiểu “sức khỏe” tài chính của doanh nghiệp, biết cơ cấu vốn, cơ cấu doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và quyết định co vay
 • Đối với nhà đầu tư: Mục đích của nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào doanh nghiệp là thu lợi nhuận. Do vậy, nhà đầu tư phải tìm hiểu cách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để xác định tỷ suất sinh lời, mức độ rủi ro để lựa chọn đầu tư.
 • Đối với các cơ quan chức năng: Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp để phát hiện rủi ro tiềm ẩn, ngăn chặn sai phạm, đưa ra cách quản lý tốt doanh nghiệp.

Muốn làm tốt báo cáo tài chính, bạn hãy xem ngay: Cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

3. Hướng dẫn đọc bảng báo cáo tài chính doanh nghiệp đơn giản nhất

Đọc báo cáo tài chính
Đọc báo cáo tài chính

3.1 Đọc báo cáo tài chính trong Bảng Cân Đối Kế Toán

Trong phần bảng cân đối kế toán, đầu tiên bạn cần quan tâm tới tài khoản 131 và tài khoản 331.

Xác định xem công nợ phải thu của khách hàng và phải trả nhà cung cấp có khớp hay không.

 • Nếu tài khoản 131, 331 giảm so với cùng kỳ thì đánh giá là tốt.
 • Tài khoản 131 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần tài sản
 • Tài khoản 331 không được chiếm tỉ trọng quá cao trong phần vốn chủ sở hữu.

Phần tài sản: Dựa vào tài sản của doanh nghiệp trong bảng cân đối kế toán biết được quy mô, cơ cấu đầu tư vốn, năng lực sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Ví dụ: Tài sản ngắn hạn nhiều tiền mặt, tiền gửi chứng tỏ công ty thừa vốn; tài khoản hàng hóa có số dư ít chứng tỏ hàng tồn kho luân chuyển kém.

Phần nguồn vốn:

 • Các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn được sắp xếp theo từng nguồn hình thành tài sản của đơn vị như : vốn chủ sở hữu, nguồn vốn đi vay, nguồn vốn chiếm dụng…
 • Phần nguồn vốn thể hiện quy mô tài chính, nội dung tài chính và thực trạng tài chính của DN

Ví dụ: Khoản nợ phải trả lớn chứng tỏ công ty chiếm dụng vốn cao, rủi ro thanh khoản cao.

3.2 Cách đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia làm 3 phần, bao gồm :

Doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ:

 • Doanh thu bao gồm: Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ; doanh thu tài chính; các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ.
 • Chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán; chi phí tài chính; chi phí quản lý; chi phí bán hàng trong kỳ.
 • Thu nhập và chi phí của những hoạt động khác: bao gồm những khoản thu và chi phí không phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Lợi nhuận và nghĩa vụ thuế TNDN:

 • Lợi nhuận bao gồm : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động khác, lợi nhuận sau thuế là lãi cổ tức (nếu có)
 • Nghĩa vụ thuế TNDN bao gồm : Thuế TNDN phải nộp trong kỳ và thuế TNDN chưa phải nộp trong kỳ.

Cách xem báo cáo tài chính trong phần này trước tiên bạn cần xác định nhanh các con số có phù hợp và chính xác không.

 • DTT= DT- các khoản giảm trừ – thuế TTĐB, thuế xuất khẩu,…
 • LN gộp = DTT- GVHB
 • KQHĐKD= LN gộp + DTTC – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp phần này bạn cần quan tâm tới phần doanh thu; lợi nhuận, doanh thu thuần; giá vốn hàng bán; và lợi nhuận sau thuế. Từ các yếu tố này, bạn căn cứ vào số liệu năm trước; để so sánh và đánh giá được sự phát triển của doanh nghiệp.

3.3 Đọc báo cáo tài chính trong Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho ta biết vòng quay luân chuyển của vốn; khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp là nhanh hay chậm; thông qua tài khoản 511, 131, và 111; đồng thời chi tiết các khoản đầu tư tài chính của một doanh nghiệp.

Do đó khi đọc báo cáo tài chính trong phần báo cáo lưu chuyển tiền tệ bạn cần xem dòng tiền kinh doanh trong kỳ có bị âm hay không; có ổn định không; để từ đó xác định được khả năng đầu tư của doanh nghiệp; khả năng chi trả khoản nợ, khả năng quản lý các khoản phải thu.

Trên đây là cách đọc báo cáo tài chính do công ty AZTAX cung cấp một cách chi tiết nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm với chi phí thật hợp lí, tiết kiệm.

Quý khách có nhu cầu thực hiện báo cáo tài chính cuối năm hoặc cần nhận được những tư vấn chi tiết, hãy liên hệ với công ty AZTAX chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất.

 

Đánh giá post
Đánh giá post