Độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp kinh doanh

Hiện nay các bạn trẻ thường lựa chọn thành lập công ty như một cách để khởi nghiệp. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn không biết độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu ? Vậy pháp luật Việt Nam đã quy định như thế nào và bao nhiêu tuổi được thành lập doanh nghiệp? Cùng AZTAX tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp
Quy định về độ tuổi thành lập doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý về độ tuổi thành lập doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý về độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp
Cơ sở pháp lý về độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý về độ tuổi được phép thành lập doanh nghiệp được quy định rõ trong Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13. Nội dung phân tích dưới đây, AZTAX sẽ tham chiếu các quy định trong các văn bản pháp luật này.

2. Nội dung phân tích

do tuoi duoc phep thanh lap doanh nghiep
Chủ thể nào được thành lập doanh nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 quy định: 

 Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 nêu rõ các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp, cụ thể:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo khoản 3 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 về quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào các loại hình doanh nghiệp như sau:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Quy định độ tuổi thành lập doanh nghiệp

Quy định độ tuổi được thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu
Quy định độ tuổi được thành lập doanh nghiệp

Theo những nội dung phân tích, tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ trường hợp bị pháp luật cấm. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên thì được phép thành lập quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật Doanh nghiệp (2020) không giới hạn độ tuổi được phép góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp ở các loại hình doanh nghiệp. 

4. Người dưới 18 tuổi có được thừa kế công ty?

Pháp luật quy định thế nào về độ tuổi thừa kế công ty? Người dưới 18 tuổi có được thừa kế công ty không? Những quy định về thừa kế công ty đã được AZTAX liệt kê trong nội dung dưới đây!

Dưới 18 tuổi có được thừa kế công ty?
Dưới 18 tuổi có được thừa kế công ty?

4.1 Quy định về kế thừa công ty

Thừa kế công ty là thừa kế phần vốn góp/cổ phần hoặc quản lý, điều hành công ty. Việc người dưới tuổi thành niên kế thừa công ty sẽ phải thông qua người đại diện theo khoản 2, 3, 4 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13. Cụ thể:

Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

4.2 Quy định về người giám hộ

Chiếu theo quy định tại Điều 52, khoản 2 Điều 136 Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13, người giám hộ là người đại diện pháp luật của người thừa kế chưa thành niên. Thứ tự người giám hộ như sau:

  • Anh/chị ruột;
  • Ông bà nội/ngoại;
  • Cậu ruột, dì ruột, bác ruột, cô ruột, chú ruột.

Người giám hộ sẽ thay người thừa kế dưới 18 tuổi trở thành chủ sở hữu công ty cho đến khi người thừa kế đủ 18 tuổi.

4.3 Các trường hợp kế thừa công ty dưới 18 tuổi

Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên (cá nhân) mất: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật sẽ là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên công ty (chiếu theo khoản 3 Điều 78 Luật Doanh nghiệp)

Trường hợp chủ doanh nghiệp chỉ có duy nhất người thừa kế dưới 18 tuổi: Người giám hộ cho người thừa kế sẽ đại diện làm chủ công ty. Đến khi người thừa kế đủ 18 tuổi, người thừa kế sẽ trở thành chủ công ty theo quy định. 

Trên đây là bài viết về độ tuổi thành lập doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin trên có thể giúp các bạn một phần nào đó nắm bắt về độ tuổi thành lập doanh nghiệp cũng giống như luật thành lập doanh nghiệp. Kết nối với AZTAX ngay khi có bất kỳ câu hỏi nào về thành lập doanh nghiệp. 

CÔNG TY AZTAX CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN

   Email: cs@aztax.com.vn

   Hotline: 0932.383.089

   #AZTAX - Sự khởi đầu vững chắc cho hành trình khởi nghiệpTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.