Dịch vụ kế toán
Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Tổng hợp giải pháp hồ sơ kế toán toàn diện cho doanh nghiệp, gồm các dịch vụ sau:

KẾ TOÁN THUẾ

Dịch vụ thực hiện quản lý dữ liệu kế toán và kê khai thuế, báo cáo thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.

>>Xem chi tiết<<

RÀ SOÁT SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Dịch vụ tra soát toàn bộ số liệu kế toán trong doanh nghiệp để đề xuất cách chỉnh sửa, bổ sung, quản lý dữ liệu kế toán.

>>Xem chi tiết<<

GỠ RỐI QUYẾT TOÁN THUẾ

Dịch vụ tra soát, kiểm tra, điều chỉnh hồ sơ kế toán thuế và chỉnh sửa, gỡ rối hồ sơ của doanh nghiệp.

>>Xem chi tiết<<

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ lập báo cáo tài chính nội bộ và bản gửi cơ quan Nhà nước chuẩn mực, đầy đủ, trung thực, đúng quy định.

>>Xem chi tiết<<

Tin tức mới nhất

Cùng điểm qua những tin tức mới nhất về dịch vụ của chúng tôi: