Mẫu công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế mới nhất

công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế

Công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế được sử dụng nhằm giải trình khi Cơ quan BHXH tiến hành thanh tra và yêu cầu giải trình về việc chênh lệch số lượng người nộp BHXH. Để xem nội dung chi tiết và tải mẫu về, hãy cùng AZTAX theo dõi ngay bài viết dưới đây.

Nội dung mẫu công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế

công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế
Mẫu công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế

Tải mẫu công văn TẠI ĐÂY

CÔNG TY………………………………………………………….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……………./CV-A………………………………………………………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………………………………………………………………………………...————————

……………………………………………………………………………….TP.HCM, ngày …… tháng ……. năm 2019


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN ……………………………………

– Tên Doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

– Người đại diện theo pháp luật: …………………. Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………….. ; Fax: …………………………………………. 

– Mã số thuế: ……………………….

Ngày 09/11/2018 Công ty chúng tôi có nhận được Công văn số ………. của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ….; Trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm không bằng số người trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.

Công ty chúng tôi xin giải trình về việc này như sau:

– Hiện tại Công ty chúng tôi có số người lao động là người ký hợp đồng thử việc;

– Có người là cộng tác viên;

– Có người là lao động thời vụ;

– Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ);

– Có người lao động đã nghỉ hưu;

– Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương;

– ………….

Do vậy:

– Những người thử việc thì Công ty chúng tôi sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc. 

– Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì Công ty cũng có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành.

– Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì Công ty đã trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động. 

Công ty xin làm Biên bản giải trình này. Nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:………………………………………………………………………….ĐẠI DIỆN CÔNG TY

– Như trên………………………………………………………………………………..GIÁM ĐỐC

– Lưu: VT…………………………………………………………………………….(Ký tên, đóng dấu)


Trên đây AZTAX đã thông tin chi tiết đến bạn mẫu công văn giải trình số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thể hiện trên hồ sơ thuế. Bạn chỉ cần tải mẫu về, thay đổi thông tin doanh nghiệp và nộp lên Cơ quan bảo hiểm, tránh tình trạng bị thanh tra dẫn đến việc vi phạm. 
Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội: HOTLINE : 0932.383.089 hoặc EMAIL : cs@aztax.com.vn

Tải về đầy đủ mẫu công văn TẠI ĐÂY

5/5 - (3 bình chọn)
5/5 - (3 bình chọn)