Căn Hộ Chung Cư Có Được Dùng Làm Địa Chỉ Trụ Sở Doanh Nghiệp?

Chung cư có được dùng làm địa chỉ trụ sở doanh nghiệp?

Một câu hỏi khá phổ biến ở những người đang muốn thành lập doanh nghiệp là: “Chung cư hay nhà tập thể có được đăng ký làm trụ sở doanh nghiệp hay không?”

Để trả lời câu hỏi này, AZTAX xin được trích lại quy định từ Sở Kế hoạch Đầu tư :

  • Các doanh nghiệp không được kinh doanh tại căn hộ chung cư – khu nhà tập thể và phải tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư – khu nhà tập thể sang địa điểm khác trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo.
  • Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 quy định “Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở” là hành vi bị nghiêm cấm.

Tại Khoản 7 Điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở: “Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.”

Như vậy chung cư không dược dùng làm địa chỉ trụ sở doanh nghiệp  – chi nhánh – văn phòng đại diện -địa điểm kinh doanh
Các chủ doanh nghiệp hiện tại và tương lai nhớ lưu ý chi tiết này nhé !

 


Trường hợp cần hỗ trợ tư vấn chi tiết hoặc hỗ trợ thực hiện thì hãy liên hệ ngay với AZTAX.

AZTAX

Hotline : 0932.383.089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.

Đánh giá post
Đánh giá post