Cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp là một công việc khá khó khăn và vất vả, nhất là đối với những người mới bắt đầu vào nghề.

Sau đây, công ty AZTAX sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp  bằng những thông tin cụ thể và chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp là gì?

báo cáo tài chính doanh nghiệp
báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả; cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói cách khác, báo cáo kế toán tài chính là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm; như nhà đầu tư, nhà cho vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

 Một bộ báo cáo tài chính bao gồm những báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

>>> Xem ngay các bài viết sau để làm báo cáo tài chính dễ dàng hơn:

2. Cách làm bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính doanh nghiệp

Để lập Bảng cân đối kế toán cần căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;  số, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; Bảng cân đối kế toán năm trước.

Bố cục Bảng cân đối kế toán

 • Cột 1 :chỉ tiêu
 • Cột 2: Mã số- mã các chỉ tiêu trên BCTC
 • Cột 3: thuyết minh BCTC
 • Cột 5: số đầu năm- số liệu cột này căn cứ trên “số cuối năm” của Báo cáo này năm trước
 • Cột 4:số cuối năm- số liệu cột này ghi tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Khi làm Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính.
 • Các khoản Tài sản và Nợ phải trả trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn tùy chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Với các doanh ngiệp không dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn và dài hạn thì Tài sản, Nợ phải trả phải được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

3. Cách làm Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cách làm báo cáo tài chính doanh nghiệp
cách làm báo cáo tài chính doanh nghiệp

Để lập Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh ta cần căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước; sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

Bố cục Bảng báo cáo kết quả kinh doanh

 • Cột 1: các chỉ tiêu báo cáo
 • Cột 2: mã số các chỉ tiêu tương ứng
 • Cột 3: số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Côt 4: tổng sớ phát sinh trong kỳ báo cáo cuối năm
 • Cột 5: số liệu của năm trước

4. Cách làm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính doanh nghiệp

Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần căn cứ vào:

 • Bảng Cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước
 • Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp; sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”; “Tiền gửi Ngân hàng”; “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp: Phương pháp trực tiếp; và phương pháp gián tiếp.

5. Cách làm Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:

 • Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo.
 • Sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước.
 • Tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

Nội dung chính của Bản Thuyết minh báo cáo tài chính

 • Các thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng.
 • Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các báo cáo tài chính khác.
 • Cung cấp thông tin bổ sung cần thiết khác.

6. Dịch vụ làm báo cáo tài chính từ công ty AZTAX

Trên đây là những kiến thức sơ bộ về cách làm báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nếu như quý doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn và vướng mắc thì quý doanh nghiệp có thể tham khảo thêm dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm từ công ty AZTAX như một giải pháp an toàn mà vẫn hiệu quả.

Hoặc nếu như quý doanh nghiệp đang nghĩ đến biện pháp thuê kế toán làm báo cáo tài chính cuối năm thì công ty chúng tôi hiện đang có cung cấp dịch vụ nhận làm báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ.

Nếu quý doanh nghiệp quan tâm đến dịch vụ của công ty AZTAX chúng tôi, xin vui lòng liên hệ ngay qua hotline để nhận được những tư vấn sớm nhất.

[wptb id=9751] [wptb id=9754]
Đánh giá post
Đánh giá post
zalo-icon
facebook-icon
phone-icon