Báo cáo tài chính 2017: Sự khác nhau giữa Thông tư 133 và Thông tư 200 ?

Khi kết thúc kỳ kế toán năm nay, Doanh Nghiệp sẽ phải thực hiện bản Báo Cáo Tài Chính 2017 dựa theo hệ thống tài khoản đã lựa chọn. Lúc này sẽ có 2 lựa chọn cho Quý Doanh Nghiệp là thực hiện theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133.

1. Doanh nghiệp của tôi sẽ thực hiện Báo Cáo Tài Chính 2017 theo Thông tư nào?

 • Thông tư 200: nhà nước khuyến khích các DN thực hiện theo thông tư 200 không phân biệt quy mô DN.
 • Thông tư 133: chỉ áp dụng cho các DN vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ.

Tuy nhiên DN vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ cũng được quyền chọn lựa thực hiện theo Thông tư 200.

Sau đây là tiêu chí xác định DN siêu nhỏ – DN nhỏ – DN vừa

Tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính 2017

 

2. Hồ sơ Báo Cáo Tài Chính 2017 chi tiết bao gồm ?

Đối với DN áp dụng Thông tư 200:

 

Báo cáo tài chính 2017 theo thông tư 200

Báo cáo tài chính 2017 (bắt buộc nộp) gồm:

Tên Báo Cáo Mẫu đơn chính thức
Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01- DN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02- DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN

 

Đối với DN áp dụng Thông tư 133:

Báo cáo tài chính 2017 theo thông tư 133

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng hoạt động giả định liên tục:

Báo cáo tài chính 2017 (bắt buộc nộp) gồm:

Tên Báo Cáo Mẫu đơn chính thức
Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNN

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 -DNN

 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ không đáp ứng hoạt động giả định liên tục:

Báo cáo tài chính 2017 (bắt buộc nộp) gồm:

Tên Báo Cáo Mẫu đơn chính thức
Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNNKLT
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNNKLT

Báo cáo không bắt buộc nhưng khuyến khích lập:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 -DNN

 

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính 2017 (bắt buộc nộp) gồm:

Tên Báo Cáo Mẫu đơn chính thức
Báo cáo tình hình tài chính Mẫu số B01 – DNSN
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DNSN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DNSN

 

3. Về địa điểm nộp báo cáo tài chính 2017

Thông tư 200 Thông tư 133
 • Cơ quan tài chính
 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan thống kê
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • DN cấp trên
 • Ban quản lý khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao nếu được yêu cầu
 • Cơ quan thuế
 • Cơ quan thống kê
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Ban quản lý khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao nếu được yêu cầu

 

Doanh Nghiệp nên chọn hình thức nào khi làm báo cáo tài chính 2017 ?

Thông tư 133 tên đầy đủ là Thông tư 133/2016/TT-BTC được phê duyệt vào năm 2016 với mục đích đơn giản hóa thủ tục cho các DN quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nhưng cho đến hiện tại, các kế toán trưởng đa phần vẫn đánh giá rằng Thông tư 200 tối ưu và đơn giản hơn Thông tư 133.

Trong tương lai, Bộ Tài chính có thể sẽ đưa ra những chỉnh sửa để các DN vừa và nhỏ thuận tiện hơn trong việc làm báo cáo tài chính.

 


Để được tư vấn chi tiết về Báo Cáo Tài Chính 2017, hãy liên hệ ngay với AZTAX. Đội ngũ kế toán của chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn khách hàng hoàn toàn miễn phí và tận tình nhất để hỗ trợ cho Quý Doanh Nghiệp.

 AZTAX


Hotline : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – https://aztax.com.vn

#AZTAX SỰ KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC CHO HÀNH TRÌNH KHỞI NGHIỆP.