Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất

Thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp mới nhất được quy định tại Nghị quyết 49/2017/QH14, quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/07/2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.

Để biết mức lương cụ thể là bao nhiêu, các bạn có thể tham khảo thang bảng lương dưới đây.

1. Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Mức hưởng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp hưởng lương có hệ số dưới 3,95. Từ hệ số 6,80 trở lên là mức lương tương ứng với cấp bậc Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, theo thông tư mới nhất của Bộ quốc phòng.

Bộ quốc phòng vừa ban hành Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016, thông tư này gồm 5 chương, 15 điều, áp dụng đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị, công nhân và viên chức quốc phòng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 4 (Cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương), chương II của thông tư này nêu rõ:

  • Cấp bậc quân hàm Thiếu uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương có hệ số dưới 3,95.
  • Cấp bậc quân hàm Trung uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45.
  • Cấp bậc quân hàm Thượng uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng từ hệ số lương 4,45 đến dưới 4,90.
  • Cấp bậc quân hàm Đại uý quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 4,90 đến mức 5,30.
  • Cấp bậc quân hàm Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 5,30 đến dưới 6,10.
  • Cấp bậc quân hàm Trung tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,10 đến dưới 6,80.
  • Cấp bậc quân hàm Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 6,80 trở lên.

2. Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp
Thang bảng lương của quân nhân chuyên nghiệp

Dưới đây là thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cao cấp

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp trung cấp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp sơ cấp 

thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp

>>> Tải mẫu thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp TẠI ĐÂY

Để biết thêm thông tin chi tiết về thang bảng lương quân nhân chuyên nghiệp hoặc cần hỗ trợ, các bạn hãy liên hệ ngay với Công ty AZTAX qua: HOTLINE : 0932 383 089 – Email : cs@aztax.com.vn – www.aztax.com.vn

Trả lời